• Tweet This!
  • Digg it!
  • Add to Delicious!
  • Share on Facebook!
  • Share on Reddit!
  • Stumble it
  • Add to Technorati Favorites
  • Subscribe by RSS

Oktober: dé maand van de vogelspotters

 

0

5965_header-birdwatch-MH-772In heel Europa hebben zo’n 19.000 mensen 2.500.000 vogels geteld tijdens de Euro Birdwatch in 2013. De stemmen worden momenteel nog geteld, maar met vogelspotten in opkomst zou het aantal tellende mensen zomaar een stuk hoger kunnen uitvallen dit jaar. De reden voor de Euro Birdwatch juist deze maand is de jaarlijkse trek naar het zuiden die op kruissnelheid komt.

In de tabel hieronder is het voorlopige resultaat te zien (stand 5 oktober 15.00 uur)

TOP 10 2014

Totaal:  1.420.905
Aantal soorten: 209

TOP 10 2013

Totaal378.336
Aantal soorten: 204
 1. Spreeuw 488.680  1. Kolgans 102.147
 2. Vink 382.307  2. Spreeuw 55.778
 3. Zanglijster 118.102 3. Vink 54.037
 4. Graspieper 85.021  4. Kokmeeuw 20.843
 5. Kolgans 54.185  5. Grauwe gans 15.001
 6. Veldleeuwerik 46.356  6. Graspieper 14.417
 7. Kievit 29.575  7. Kievit 12.455
 8. Kokmeeuw 27.707  8. Smient 6.116
 9. Grauwe gans 24.516  9. Zwarte zee-eend 5.990
10. Kneu 20.314 10. Brandgans 5.851

 

De vogelspotter in spe

Vogelspotten wordt steeds hipper, dus wat kun jij als beginnend spotter uit deze vogelmaand halen? Volgens Koen Leysen van Natuurpunt zien we in oktober vooral heel veel verschillende vogels overvliegen.

“De route van de vogels is afhankelijk van de soort en het weer. Veel vogels komen uit Scandinavië en die vliegen over het oosten van het land. In Limburg zien we begin oktober vooral zangvogels zoals vinken en graspiepers, en later zien we de roofvogels zoals de buizerds.”

Goede plekken om vogels te zien overvliegen zijn natuurlijk de vele telposten door heel Europa. Voor zangvogels kun je het best zo vroeg mogelijk de hort op, maar de roofvogels laten zich vooral na de middag zien. Voor een overzicht van alle Europese vogeltelposten kijk je hier.

Tags: , ,

 
 
 

Reacties zijn gesloten..